Quai hậu

 • 👉Sandal 10cm quai chéo- Ms: 9147

  370,000 
 • 👉 Gót vuông  2cm quai hậu – Ms: 2047

  340,000 
 • 👉 Gót vuông 7cm quai ngang- Ms: 7212

  350,000 
 • 👉 Gót vuông 5cm quai ngang nhiều màu – Ms: 5258

  370,000 
 • 👉 Gót vuông 5cm quai hậu – Ms: 5254

  350,000 
 • SD hở mũi rất nhẹ êm chân (hình tự chụp)- mã số 1144

  320,000 
 • Sandal rọ da thật rất êm chân – ms: 1184( hình chụp thật)

 • ✅ Gót vuông 5cm 2 quai  êm chân – Ms:5249

  220,000 
 • Gót vuông 3cm quai ngang  rất êm chân – Ms: 3140

  220,000 
 • Cao gót 7cm quai hậu – Ms:7209

  220,000