Giày Búp Bê

Giày búp bê nữ

 • ? Búp bê nơ lớn  – Ms: 1190

  340,000 
 • ? Búp bê may chỉ – Ms: 1191

  340,000 
 • ? xuồng mũi vuông da thật – Ms: 3169

  310,000 
 • ? xuồng nơ khóa da thật – Ms: 3175

  320,000 
 • ? xuồng nơ nhỏ da thật – Ms: 3171

  320,000 
 • ? Gót vuông 2cm trơn- Ms: 2046

  340,000 
 • ? Búp bê cổ tim da thật – Ms: 1194

  249,000 
 • ? Mọi da thật – Ms: 1178

  320,000 
 • ? Búp bê da thật nơ nhỏ – Ms: 1188

  330,000 
 • Gót vuông 2cm nơ lụa lót mút rất êm chân – Ms: 2033

  350,000 
 • ?Xuồng đế độn 3cm dây kéo siêu êm chân – Ms: 3170

  360,000 
 • ?Xuồng đế độn 3cm may chỉ siêu êm chân – Ms: 3168

  360,000 
 • ?Xuồng đế độn 3cm nơ siêu êm chân – Ms:3167

  360,000 
 • Xuồng 4cm cổ tim da thật (hình chụp thật)- Ms: 3156

  320,000 
 • Búp bê in lá (hình chụp thật) – Ms: 1185

  350,000 
 • Búp bê  nơ lớp (hình ảnh tự chụp) – Ms: 1187

  350,000